Satelitski Internet. Tehnička podrška i rješenjaPODRŠKA, tehnička podrška, DIJELOVI, POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI

Podrška Satelitski Internet

Također, svi kupci NASSAT imaju pristup 24 7 X X 365. Oba telefona kako incident virtualni portal dostupan na našoj web stranici

Europa - Brazil - Južna Amerika - Srednja Amerika - Afrika