Satelitski Internet NASSAT | Dozvola AnatelBrazil Anatel - Nacionalna agencija za telekomunikacije

ANATEL

Agencija Nacional de Telecomunicações (Anatel) je državna jedinica koja regulira telekomunikacije u Brazilu. Kreirano radi poticanja razvoja telekomunikacija u ovoj zemlji, agencija se upravlja samostalno i financijski je autonomna. Njegove aktivnosti uključuju, između ostalog, provedbu nacionalnih politika vezanih uz telekomunikacije, reguliranje licenci, upravljanje radiofrekvencijskim spektrom i zaštita prava potrošača.