Satelitski Internet NASSAT | Dozvola Anatel



Brazil Anatel - Nacionalna agencija za telekomunikacije

ANATEL

Nacionalna agencija za telekomunikacije (Anatel) je državna agencija koja regulira telekomunikacija u Brazilu. Stvoren za promicanje razvoja telekomunikacija u zemlji, Agencija je uspjela samostalno i financijski neovisna. Njegove aktivnosti uključuju provedbu nacionalnih politika vezanih za telekomunikacije, regulatornih odobrenja, upravljanje radio spektra i zaštitu prava potrošača među ostalima.